Our workhops in English
Tak jako život pochází ze sexu, tak úcta k lidskému životu vychází z úcty k sexu.

Henry Havelock Ellis


Kurzy tantry

Nabídka tantrických kurzů a seminářů Tantra institutu


Namasté

- úvodní večer do tantry -

Povídání o tantře rozšířené o praktická cvičení k pochopení tématu. Budeme se věnovat symbolice, terminologii, významu tantrického rituálu, jeho přípravě a provedení. V rámci večera se pokusíme nastínit přínos tantry pro život moderního člověka. Na závěr případné dotazy a diskuze.

    Co nás na setkání čeká?
  • základy tantrické symboliky a terminologie
  • jednoduché meditační techniky pro uvolnění a zpřítomnění
  • pohyb, tanec, setkávání se
  • práce s energií za pomoci dechu, pohybu a hlasu
  • příprava a prožití jednoduchého rituálu
  • rozšiřování vědomí, otevírání srdce lásce
  • sdílení prožitků

Pro koho je kurz určen? Pro ženy i muže všech orientací, jednotlivce nebo páry se zájmem o tantru.

Účast na všech částech programu je dobrovolná.

Co si vzít sebou? Pohodlné volné oblečení, případné nápoje a občerstvení pro sebe.

Provází: Manguri, Jana Goetzová a Zuzana Bestová.

Místo: Centrum světla, Vyšehradská 1376/43 Praha 2 - Nové město.

Termín: 29.4.2024, pondělí 19-22.

Cena: 490,- Kč.

Přihlášky a informace


Pohlazení tantry

- úvodní víkend -

Absolvování tohoto víkendu je předpokladem pro vstup do programu vzdělání Řeka života.

Pro koho je kurz určen? Pro ženy i muže všech orientací, jednotlivce nebo páry se zájmem o tantru.

Účast na všech částech programu je dobrovolná, nicméně doporučená.

Nepředpokládá se žádná vstupní znalost účastníků.

Co si vzít sebou? Pohodlné volné oblečení, případné nápoje a občerstvení pro sebe.

Provází: Manguri, Jana Goetzová a Zuzana Bestová.

Místa: Centrum světla, Vyšehradská 1376/43 Praha 2, Nové město, v srpnovémm termínu a Studio Loona, Křižíkova 67, Praha 8 v říjnovém termínu.

Termíny: 23.-25.8.2024 nebo 4.-6.10.2024 (vždy od pátečního večera do nedělního odpoledne)

Cena: 3700,- Kč jednotlivec, 6500,- Kč pár (společně přihlášený muž se ženou).

Záloha: 1000,- Kč na osobu. Číslo účtu sdělí organizátor.

Přihlášky a informace


Řeka života: Cyklus 9 setkání

- praktické tantrické vzdělání -

Základní principy tantry rozdělené do 9 setkání podle témat. Cyklus je ideální navštívit celý v navrhnutém pořadí, ale umožńujeme se zúčastnit jenom několika setkání podle zájmu účastníků. Přepkladem je absolvování kurzu Pohlazení tantry.

Pro koho je cyklus určen? Pro ženy i muže všech orientací, jednotlivce nebo páry se zájmem o tantru.

Účast na všech částech programu je dobrovolná, nicméně doporučená.

Provází: Manguri, Jana Goetzová a Zuzana Bestová.

Místa: Centrum světla, Vyšehradská 1376/43 Praha 2 - Nové město a
Studio Loona, Křižíkova 67, Praha 8.

Termíny:
2024:
25.-28.10. I.
21.-24.11. II.

2025:
6.-9.2. III.
27.-30.3 IV.
15.-18.5. V.
19.-22.6. VI.
28.-31.8 VII.
2.-5.10. VIII.
14.-17.11. IX.


Přihlášky: U Lucie E-mailem na info@tantra.cz nebo na telefonu 604 952 088.

Zásady ochrany osobních údajů     Grafika : www.sikovna-graficka.cz